JUDr. Václava Švarcová je notářka v Liberci,jmenovaná do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Liberci.

Notářská kancelář je pro Vás k dispozici přímo v centru Liberce. Notářka je Vám k dispozici i pro oblast mimo Liberec. Notářská kancelář poskytuje služby také v anglickém a italském jazyce.

Pro efektivní komunikaci s notářkou ohledně požadovaných služeb použijte tento formulář, nebo si domluvte termín návštěvy notářské kanceláře předem telefonicky či e-mailem.

Notářská kancelář JUDr. Václavy Švarcové poskytuje komplexní kvalifikované služby ve všech oblastech notářské činnosti, jako například zakládání obchodních společností, osvědčování valných hromad obchodních společností, realizace převodů nemovitostí, úpravy majetkových vztahů v manželství, sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, sepisování závětí a mnohé další.